Lektori

  • Narayan Das
    filozofia a propagácia

  • Gopalapriya Das
    filozofia a história

  • Surdas Das
    filozofia a astropsychológia

Významní učitelia a osobnosti

A.C. Bhaktivedanta swami Prabhupáda, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati goswami, Srila Bhaktivinod Thakur, Srila Gaur Govinda swami, Srila Aindra swami, Srila Bhaktividya-purna swami, Srila Suhotra swami, Navina Nirada prabhu, Adi Purusa prabhu a ďalší.