O nás

Skutočné šťastie sa nachádza na duchovnej úrovni

Cieľom našej organizácie je sprostredkovať originálnu východnú filozofiu – Sanatana-dharma (alebo inak védske poznanie) zrozumiteľnou a modernou formou ľuďom na Západe. Sme presvedčení, že práve v dnešnej materialistickej spoločnosti je všetkého dostatok, okrem duchovného poznania. Ľudia sú podvádzaní filozofiami ako ateizmus, redukcionizmus ako aj rôznymi pseudonáboženstvami, ktoré triezvemu človeku nedokážu poskytnúť uspokojivé odpovede na život a jeho zmysel, a tým pádom ani skutočné šťastie. Úprimne sa snažíme túto rovnováhu obnoviť, ako aj priviesť ľudí späť k jednoduchšiemu a prirodzenejšiemu spôsobu života.

Naše aktivity:

  • Štúdium védskeho poznania
  • Aplikácia metafyziky v praxi
  • Mantra-meditácie & yoga
  • Systematické šírenie učenia
  • Veda a kultúra Indie
  • Prekladateľstvo a publikácie
  • Odhaľovanie pseudo-učení
  • Stretávanie členov s rovnakým cieľom